به اشتراک بگذارید
۱۳۹۷/۰۹/۱۴
تعداد بازدید: ۲۶۰۶
حضور در نمایشگاه جانبی ارتوز و پروتز ایران
مرکز طبی کودکان تهران، انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران و انجمن علمی کاردرمانی ایران نهمین دوره آموزشی بین المللی توانبخشی کودکان فلج مغزی در جهان و اولین دوره آموزشی بین المللی توانبخشی کودکان فلج مغزی را با حضور اساتید متخصص از دانشگاه VU آمستردام هلند با سرپرستی پروفسور جولز بچر در تاریخ یکم تا چهارم آبان ماه 1397 برگزار نومد. شرکت تجرک فن آور رباتیک با حضور در نمایشگاه جانبی این کنگره به معرفی ربات آموزش گامبرداری کودکان پرداخت که مورد استقبال کشورهای میهمان قرار گرفت.