به اشتراک بگذارید
۱۳۹۷/۱۰/۰۹
تعداد بازدید: ۲۴۹۵
حضور در نمایشگاه جانبی بیست و دومین کنگره طب فیزیکی و توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران
همایش سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران را در حالی برگزار میگردد که در کنار خود نمایشگاه تجهیزات توانبخشی را دارد. نمایشگاه جانبی این کنگره پیوندی بین تکنولوژی و سلامت در حوزه توانبخشی است. شرکت تحرک فن آور رباتیک با حضور در این کنگره توانسته است همچنان ارتباط خود را با متخصصین حوزه طب فیزیکی تقویت کند. معرفی مجدد دستگاه تعلیق وزن دینامیکی به عنوان یک محصول ایرانی مورد توجه و استقبال پزشکان حاضر در این کنگره قرار گرفت.