گروه طب فیزیکی و توان بخشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به صورت رسمی فعالیت خود را درسال 1351 در بیمارستان شهدای تجریش شروع کرد و در سال 1375 به عنوان چهارمین دانشگاه بعد از دانشگاه علوم پزشکی شیراز و ارتش و تبریز شروع به پذیرش دستیار تخصصی نمود. و هر ساله گروه طب فیزیکی و توان بخشی دانشگاه شهید بهشتی بین 4 تا 5 دستیار تخصصی از طریق آزمون سراسری دستیاری می پذیرد.

در این بیمارستان دستگاه تعلیق وزن دینامیکی تحرک از دی ماه 1396 نصب شده است و آماده ارائه خدمات می باشد.
این مرکز از مهرماه 1397به سیستم بیوفیدبک آموزش گامبرداری مجهز شده است.
آدرس:
تهران - میدان تجریش بیــمارستان شهدای تجریش http://shmc.sbmu.ac.ir/

عکسهای دستگاه

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهدای تجریش