در این مرکز ربات توانبخشی آموزش گامبرداری بزرگسال از آبان ماه 1398 نصب شده است و آماده ارائه خدمات می باشد.
آدرس:
شهرغرب-خ علامه جنوبی- انتهای کوچه سی و دوم شرقی

عکسهای دستگاه

کلینیک کاردرمانی بهروزی