در این مجتمع دستگاه تعلیق وزن دینامیکی تحرک از اردیبهشت 1396 نصب شده است و آماده ارائه خدمات می باشد.
آدرس:
قم- خیابان خاکفرج-نرسیده به میدان الهادی- جنب کوچه 37

عکسهای دستگاه

مجتمع فیزیوتراپی ابوریحان قم