در این مجموعه دستگاه تعلیق وزن دینامیکی تحرک به همراه سیستم بیوفیدبک آموزش گام برداری و همچنین دستکش هوشمند از تیر ماه 1397 نصب شده است و آماده ارائه خدمات می باشد.
آدرس:
مشهد، بلوار ملک آباد سه راه خیام نبش خیام جنوبی یک.

عکسهای دستگاه

کلینیک توان آور توس - مشهد