بیمارستان کسری به عنوان یک بیمارستان خصوصی با اتکا به اصول علمی و پیشرفته پزشکی و با اجرای قوانین و مقررات وزارت متبوع ارائه دهنده بالاترین سطح خدمات ایمن درمانی، تشخیصی و توانبخشی و بهداشتی به کلیه مراجعین محترم می باشد به نحوی که این خدمات منجر به بهترین نتیجه درمانی و ارتقاء سطح سلامت جامعه و بالاترین رضایت مراجعین گردد.

در این مجموعه دستکش هوشمند تحرک از بهمن ماه 1396 نصب شده است و آماده ارائه خدمات می باشد.
آدرس:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کسری تهران. kasra_hospital@yahoo.com

عکسهای دستگاه

بخش طب فیزیکی بیمارستان کسری