در این مجموعه دستگاه تعلیق وزن دینامیکی تحرک از تیر ماه 1396 نصب شده است. همچنین از خرداد 1399 دستگاه ربات آموزش گام برداری در این مجموعه آماده خدمت رسانی است.
آدرس:
خوزستان - اهواز - کیانپارس فلکه دوم پهلوان شرقی ساختمان درمانگران پارس طبقه 1

عکسهای دستگاه

فیزیوتراپی زندگی -مهدی ناصر پور-اهواز