مجتمع آموزشی و درمانی حضرت رسول اکرم (ص) یک مرکز آموزشی و درمانی جنرال می‌باشد که دارای 517 تخت فعال با ضریب اشغال حدود 80 درصد است. این مجتمع با حدود 54000 متر مربع زیربنا بزرگترین مرکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران است.

در این بیمارستان سه محصول ربات بزرگسالان تحرک، دستگاه تعلیق وزن دینامیکی و دستکش هوشمند از خرداد ماه 1397 نصب شده است و آماده ارائه خدمات می باشد.
آدرس:
تهران - خیابان ستارخان - خیابان نیایش. تلفن: 02164351 سایت: http://hrmc.iums.ac.ir/

عکسهای دستگاه

مجتمع آموزشی و درمانی حضرت رسول اکرم (ص)